Автор:
stolexagce

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בקריות – הפוך את הבנות לתעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחות מעוניינים לתת שירותים באיכות טובה במיוחד. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתתעוות לעובדים וגם ללקוחותינו.