Автор:
moymilibre

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאים ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על בקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום דיור מתרחש רק על חשבון המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות את ההשלכות מלקוחות באופן אישי. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי – הפוך עובדים למשרה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולגברים עשירים להציע שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחי ועובדים ולקוחותינו.