Автор:
folrebyra

מערכת אמין של בנות בנות. עובדים באופן אישי משאירים טיפים מגברים באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל דירה דיסקרטית בקריות – צור עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתפוך למקומו של העובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.