Автор:
findtalpevi

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נמצאות במאזן המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. בנות משאירות בונוסים מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי פרטיות – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ואנשינו מספקים שירותים ברמה טובה יותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח להקים שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.