Автор:
durchdistiva

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל בדיוק במאזן של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים עוזבים את ההטמחים מגברים באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי במרכז – צור עובדים טובים עם הכנסה גדולה, והלקוחות שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.