Автор:
cuttjectcharsund

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, וגברים מעוניינים מציעים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על רצונות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.