Автор:
beefnotiker

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות בנות אוסרות לעצמן לקוחות. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי תל אביב – צור עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת כוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.